Bendt­ner og chauf­før til­ta­les i volds­sag

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ni­ck­las Bendt­ner er ble­vet til­talt for vold mod en taxa­chauf­før i Kø­ben­havn. Chauf­før­en til­ta­les sam­ti­dig for for­søg på vold. Det op­ly­ser ad­vo­kat Met­te Grith Sta­ge, der re­præ­sen­te­rer taxa­chauf­før­en. »Min kli­ent er ble­vet til­talt for at ha­ve ka­stet med en ukendt gen­stand mod Bendt­ner og hans kæ­re­ste uden at ram­me. Han næg­ter sig skyl­dig,« si­ger hun. Bendt­ners for­sva­rer, ad­vo­kat An­ders Né­meth, har tid­li­ge­re op­lyst, at hans kli­ent næg­ter sig skyl­dig. Sa­gen be­gynd­te at rul­le en nat i sep­tem­ber, da Bendt­ner sam­men med sin kæ­re­ste tog en taxa i Kø­ben­havn. Her kom de op at skæn­des med chauf­før­en, og det end­te i et fy­sisk op­gør, hvor taxa­chauf­før­en bræk­ke­de kæ­ben.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.