22 per­so­ner un­der­sø­ges i mat­ch­fixings­ag

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

44 ransag­nin­ger ons­dag har ført til, at 22 per­so­ner bli­ver ef­ter­for­sket i en stør­re sag om mat­ch­fixing og snyd i eu­ro­pæ­i­ske fod­bold med af­sæt i Bel­gi­en. En top­dom­mer er blandt de per­so­ner, som un­der­sø­ges for snyd i bel­gisk fod­bold, og an­kla­ge­myn­dig­he­den i Bel­gi­en har li­ge­le­des ud­stedt to ar­re­stor­drer uden for Bel­gi­en. Sa­gen hand­ler om fle­re sto­re eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­klub­ber, der ons­dag blev ransa­get af po­li­ti­et. I alt blev der fo­re­ta­get 44 ransag­nin­ger i Bel­gi­en samt yder­li­ge­re 13 i alt i Frank­rig, Luxem­bourg, Cy­pern, Mon­te­ne­gro, Ser­bi­en og Ma­kedo­ni­en.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.