Sta­ten be­hol­der Dan­ske Bank

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dan­ske Bank har vun­det et stort of­fent­ligt ud­bud og bli­ver sta­tens bank. Det skri­ver DR om kon­trak­ten, som med­fø­rer, at ban­ken de næ­ste fi­re år skal sty­re al­le sta­tens dag­li­ge ind- og ud­be­ta­lin­ger – det gæl­der ek­sem­pel­vis ud­be­ta­lin­ger af løn.»Der er kun kom­met ét bud, og det er fra Dan-

Ud­bud:

ske Bank, som va­re­ta­ger op­ga­ver al­le­re­de. Det er et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt til­bud, og der­for er vi og­så for­plig­tet til at til­de­le Dan­ske Bank kon­trak­ten,« ud­ta­ler in­nova­tions­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) og næv­ner, at re­ge­rin­gen der­med re­elt ik­ke har haft an­dre al­ter­na­ti­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.