Nor­dea for­plig­ter sig til ka­pi­tal­krav

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Nor­dea har fri­vil­ligt for­plig­tet sig til at over­hol­de de ka­pi­tal­krav, som Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank (ECB) har fast­sat, ind­til de en­de­li­ge krav for næ­ste år of­fent­lig­gø­res, hvil­ket ven­tes at ske med ud­gan­gen af fjer­de kvar­tal næ­ste år.

Ka­pi­tal:

Nor­dea op­ly­ser, at den fri­vil­li­ge for­plig­tel­se sva­rer til et sam­let krav til egent­lig ker­ne­ka­pi­tal på 21.651 mio. eu­ro. For­plig­tel­sen in­de­bæ­rer, at den egent­li­ge ker­ne­ka­pi­tal­pro­cent skal væ­re mini­mum 13,7 ved ud­gan­gen af 4. kvar­tal i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.