Mær­sk klar med fe­mår­s­plan

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

A.P. Møl­ler-Mær­sk ar­bej­der un­der en fe­mår­s­plan med tit­len ”Stay Ahe­ad”, som net­op nu er ved at bli­ve ud­rul­let. Det skri­ver ship­ping­me­di­et The Lo­adstar, som an­gi­ve­ligt er kom­met i be­sid­del­se af en præ­sen­ta­tion af pla­nen. Pla­nen hæn­ger sam­men med den struk­turæn­dring, som Mær­sk an­non­ce­re­de i mid­ten af sep­tem­ber, som be­ty­der, at næ­sten he­le lo­gi­sti­kog spe­ditør­virk­som­he­den Damco in­te­gre­res i Mær­sk, bå­de drifts- og nav­ne­mæs­sigt. Som en del af præ­sen­ta­tio­nen, som The Lo­adstar har delt, er der og­så sat cir­ka­tal for, hvor me­get de for­skel­li­ge for­ret­nings­om­rå­der i Mær­sk skal fyl­de i 2023.

Or­ga­ni­sa­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.