For­sker­ta­lent får Skou-pri­sen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Lek­tor, spe­ci­al­læ­ge og ph.d. Mai­ken Stil­ling fra Aarhus Uni­ver­si­tet og Aarhus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal mod­ta­ger Skou-pri­sen 2018. Pri­sen ud­de­les hvert år til en ung for­sker i in­ter­na­tio­nal særklas­se. Al­le for­mer for led med in­sta­bi­li­tet el­ler gigtsyg­dom er om­drej­nings­punk­tet for Mai­ken Stil­lings forsk­ning og kli­ni­ske prak­sis. Hun har de­di­ke­ret sin forsk­ning til at for­bed­re hold­bar­hed og funk­tio­na­li­tet af led­pro­te­ser hos pa­tien­ter med slid­gigt. Med pri­sen føl­ger 100.000 kr. Mai­ken Stil­ling er den tred­je mod­ta­ger af Jens Chr. Skou-pri­sen, der blev indstif­tet i 2016.

Forsk­ning:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.