Tri­ck­ty­ve­ri ved kas­se­linj­en

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Ons­dag kl. 18.50 kom en mand og da­me op til kas­se­linj­en i en bu­tik på Søn­der­ga­de i Had­sten for at kø­be nog­le va­rer. Da de hav­de be­talt, øn­ske­de man­de at veks­le nog­le pen­ge til 50 kro­ner-sed­ler. Eks­pe­di­en­ten veks­le­de, hvor­ef­ter man­den be­slut­te­de sig for, at han ik­ke vil­le veks­le al­li­ge­vel, og han lag­de pen­ge­ne til­ba­ge. Da kas­sen skul­le tæl­les op, op­da­ge­de kas­se­me­d­ar­bej­de­ren, at der mang­le­de 2000 kr. De to per­so­ner be­skri­ves: Ik­ke-et­ni­ske dan­ske af ud­se­en­de. 28-30 år. Bru­ne i hu­den. Sort hår. Man­den bar en sort skul­derta­ske. og kvin­den hav­de sto­re gul­dø­re­rin­ge. Østjyl­lands Po­li­ti har tid­li­ge­re mod­ta­get an­mel­del­ser om frem­gangs­må­den, hvor en kun­de i øn­sker at veks­le nog­le pen­ge og for­mår at for­vir­re eks­pe­di­en­ten og kom­me der­fra med endnu fle­re pen­ge.

Favrskov:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.