Mozarts Requiem

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Lør­dag i Sct. Pauls Kir­ke op­fø­res Mozarts kend­te og el­ske­de “Requiem” af Sct. Pauls Can­to­ri, sang­so­li­ster og et or­ke­ster af mu­si­ke­re fra Aarhus og Oden­se Sym­fo­ni­o­r­ke­ster. Mozarts po­pu­læ­re værk for sop­ran­so­li­ster og or­ke­ster “Ex­sul­ta­te, ju­bi­la­te” bli­ver des­u­den og­så op­ført. Or­ke­ste­ret be­står af Ca­mil­la But­ton, Ma­ri­ann Freds­gaard Ravnkil­de Mik­kel­sen, Dit­te Ma­ria Møl­gaard, Jo­nat­han Kop­pel og Jo­sef Gott­lan­der. Tho­mas Kri­sti­an Ni­el­sen er di­ri­gent til kon­cer­ten. Kon­cer­ten be­gyn­der klok­ken 16.

Klas­sisk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.