Øst­kyst-kon­cert

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

De dan­ske hip­hop­pio­ne­rer Øst­kyst Hust­lers spil­ler lør­dag kon­cert på Train. I 1998 ud­kom de med et al­bum og si­den holdt de en pau­se på godt 20 år. Men tid­li­ge­re i for­å­ret i år ud­kom or­ke­ste­ret med de­res fjer­de al­bum. Nu tur­ne­rer grup­pen med et gro­ovy fun­kor­ke­ster i ryg­gen, mens de ud­for­drer stan­dar­der for, hvad det dan­ske sprog kan bru­ges til. Publi­kum vil kun­ne op­le­ve klas­si­ske hits som “Håb­løs”, “Hust­ler­stil” og “Han får for lidt”. Øst­kyst Hust­lers sig­ter ef­ter at sen­de publi­kum hjem med hæ­se stem­mer og øm­me ben.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.