Dan­mark med i men­ne­ske­ret­tig­heds­råd

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Som ven­tet er Dan­mark for før­ste gang ble­vet valgt ind i FN’s Men­ne­ske­ret­tig­heds­råd (UNHRC). Det op­ly­ser Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) var fre­dag i New York, hvor FN’s Ge­ne­ral­for­sam­ling stem­te Dan­mark ind i rå­det sam­men med 17 an­dre nye lan­de.

Rå­det blev stif­tet i 2006, da det er­stat­te­de FN’s Men­ne­ske­ret­tig­heds­kom­mis­sion.

Dan­mark for­søg­te at bli­ve valgt ind i 2007, men det lyk­ke­des ik­ke.

Rå­det har 47 med­lem­mer. Dan­mark har plad­sen i 2019, 2020 og 2021.

Rå­dets for­mål er at frem­me og be­skyt­te men­ne­ske­ret­tig­he­der på ver­dens­plan samt at på­pe­ge over­træ­del­ser af men­ne­ske­ret­tig­he­der.

FN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.