71-årig dømt for van­røgt af 61 hun­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 71årig kvin­de er idømt ét års be­tin­get fængsel i en om­fat­ten­de sag om van­røgt af 61 hun­de. Sam­ti­dig fra­ken­des kvin­den ret­ten til at ha­ve med dyr at gø­re i 10 år.

16 af hund­e­ne blev fun­det dø­de ved lan­de­jen­dom­men i Gjer­lev ved Ran­ders.

En ef­ter­føl­gen­de ob­duk­tion har vist, at de blev af­li­vet ved skud og slag mod ho­ve­d­er­ne.

Det var groft ufor­svar­ligt og hav­de ka­rak­ter af mis­hand­ling, har Det Ve­te­ri­næ­re Sund­heds­råd slå­et fast.

Be­tin­get fængsel:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.