Ame­ri­kansk præst ud af hus­ar­re­st

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En dom­stol har fre­dag af­gjort, at den ame­ri­kan­ske præst An­drew Brun­son, som har sid­det i hus­ar­re­st i Tyr­ki­et i to år, kan for­la­de sin hus­ar­re­st. Dom­sto­len i den ve­st­li­ge by Ali­a­ga fandt den ame­ri­kan­ske præst skyl­dig i »ter­ror«. Han er ble­vet idømt tre år og halvan­den må­neds fængsel, men han får al­li­ge­vel lov til at for­la­de Tyr­ki­et. Brun­son var an­kla­get for at støt­te de kræf­ter i Tyr­ki­et, der stod bag det fejl­slag­ne kup­for­søg mod præ­si­dent Er­do­gan. Hans fængs­ling har ud­løst en diplo­ma­tisk kri­se mel­lem Tyr­ki­et og USA. Præ­si­dent Do­nald Trump skrev i et twe­et in­den dom­sto­lens af­gø­rel­se i Tyr­ki­et, at hans ad­mi­ni­stra­tion ar­bej­de­de »me­get hårdt med Brun­sons sag«.

Tyr­ki­et:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.