Kri­ster­s­son stil­ler par­ti­er ul­ti­ma­tum

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

For­hand­lin­ger­ne om en re­ge­ring blev fre­dag skær­pet, da den bor­ger­li­ge stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, Mo­de­ra­ter­nas Ulf Kri­ster­s­son, gav tre støt­te­par­ti­er et ul­ti­ma­tum: Ac­cep­tér en bor­ger­lig re­ge­ring uden støt­te fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, el­ler lad væ­re med at gå med i re­ge­ring. Mo­de­ra­ter­na og de to støt­te­par­ti­er Cen­ter­par­ti­et og Li­be­ra­ler­na er ue­ni­ge om grund­la­get for en bor­ger­lig re­ge­ring. De to støt­te­par­ti­er vil ha­ve støt­te fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­na og Mil­jø­par­ti­et. Det har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i før­ste om­gang af­vist.

Sve­ri­ge:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.