19 per­so­ner sig­tet i sag om mat­ch­fixing

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

An­kla­ge­myn­dig­he­den i Bel­gi­en har fre­dag sig­tet 19 per­so­ner og til­ba­ge­holdt ni i en sag om mu­lig mat­ch­fixing og an­den øko­no­misk svin­del i bel­gisk fod­bold. Sig­tel­ser­ne kom­mer, ef­ter at po­li­ti­et i Bel­gi­en ons­dag gen­nem­før­te en ræk­ke ra­zzi­a­er i bel­gi­ske klub­ber, her­un­der klub­ber som An­der­le­cht, Stan­dard Lie­ge og Club Brug­ge. Sidst­nævn­tes ch­eftræ­ner, Ivan Le­ko, er ble­vet af­hørt i sa­gen. Og­så Gent fik ons­dag be­søg af po­li­ti­et, da klub­ben præ­sen­te­re­de danske Jess Thorup som ch­eftræ­ner. En top­dom­mer er an­gi­ve­ligt blandt de per­so­ner, som un­der­sø­ges for snyd i en sag, der og­så om­hand­ler klub­ber i Frank­rig, Luxem­bourg, Cy­pern, Mon­te­ne­gro, Ser­bi­en og Ma­kedo­ni­en.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.