Uro på bo­de­ga før­te til flugt­be­søg

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tid­ligt fre­dag mor­gen blev po­li­ti­et kaldt til Bo­de­ga­en på Åbou­le­var­den, da der var uro på ste­det. Ved pa­trul­jens an­komst var der fal­det ro på igen, men be­tjen­te­ne blev kon­tak­tet af en mand, der ud­pe­ge­de en per­son, der hav­de vir­ket tru­en­de og skabt ut­ryg­hed. Da pa­trulj­en tog kon­takt til den 24-åri­ge mand, vir­ke­de han ag­gres­siv og næg­te­de at for­la­de om­rå­det, selv­om po­li­ti­et bad ham om det. Han fik der­for at vi­de, at han var an­holdt og sig­tet for for­styr­rel­se af den of­fent­li­ge or­den.

Umid­del­bart ef­ter stak man­den i løb og flyg­te­de langs Åbou­le­var­den mod Eu­ro­pa­plads. Uhel­dig­vis for ham var be­tjen­te­ne hur­ti­ge­re, og han blev ind­hen­tet og lagt i hånd­jern og an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.