24-årig for­søgt at stik­ke af fra po­li­ti­et

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En pa­trul­je be­mær­ke­de nat­ten til fre­dag en bil, der kom kø­ren­de på Hol­me­vej i Højb­jerg.

Pa­trulj­en vil­le fo­re­ta­ge en ru­ti­ne­kon­trol af bi­len og vend­te der­for rundt for at stand­se den. Men fø­re­ren af bi­len sat­te ha­stig­he­den op og på trods af, at pa­trulj­en tænd­te for ud­ryk­nin­gen fort­sat­te fø­re­ren til Sa­ra­lyst Al­lé, hvor han stop­pe­de bi­len og fort­sat­te flug­ten til fods.

Der blev sendt end­nu en po­li­ti­pa­trul­je til ste­det, der kort ef­ter mød­te man­den på Terp Sko­vvej, hvor han kom gå­en­de, let­te­re for­pu­stet og i tøj, der bar præg af, at han var krav­let gen­nem krat el­ler lig­nen­de.

Den 24-åri­ge mand er­kend­te med det sam­me, at det var ham, der hav­de kørt den bil, po­li­ti­et hav­de for­søgt at stand­se, og at han var flyg­tet, for­di han ik­ke hav­de no­get gyl­digt kø­re­kort. Man­den blev sig­tet for ik­ke at ha­ve ef­ter­kom­met po­li­tiets an­vis­nin­ger og for kør­sel uden fø­rer­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.