Påvir­ke­de bi­li­ster kør­te med kniv

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sent tors­dag af­ten stand­se­de en pa­trul­je en bil på Vester­bro­ga­de i Aarhus for at la­ve en kon­trol af fø­re­ren.

Der lug­te­de kraf­tigt af hash i ka­bi­nen og den 22åri­ge fø­rer af bi­len op­ly­ste, at han net­op hav­de rø­get en jo­int, og han blev der­for sig­tet for narko­kør­sel. Han blev des­u­den fun­det i be­sid­del­se af en kniv, og blev der­for sig­tet for over­træ­del­se af kniv­loven. Da han hel­ler ik­ke hav­de se­le på, fik han og­så en sig­tel­se for mang­len­de brug af se­le, op­ly­ser po­li­ti­et.

Se­ne­re på nat­ten, kl. 05.10, stand­se­de en pa­trul­je en bil på Fug­le­væn­get i Gre­naa for at la­ve en ru­ti­ne­kon­trol. Den 23-åri­ge fø­rer vir­ke­de på­vir­ket og blev der­for sig­tet for narko­kør­sel. Un­der vi­si­ta­tio­nen blev han fun­det i be­sid­del­se af en kniv og no­get hash. Han blev der­for og­så sig­tet for over­træ­del­se af kniv­loven og for at væ­re i be­sid­del­se af hash. Se­ne­re fandt po­li­ti­et ud af, at de num­mer­pla­der, der sad på bi­len, ik­ke hør­te til på den bil, men var stjå­let.

Den 23-åri­ge mand blev der­for og­så sig­tet for at ha­ve stjå­let num­mer­pla­der, for at kø­re i en uin­dre­gi­stre­ret bil og for at kø­re uden for­sik­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.