Kar­tof­fel­fe­rie

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Kvin­demu­se­et by­der på Kar­tof­fel­fe­rie. Man­dag til fre­dag i ef­ter­års­fe­ri­en in­vi­te­res børn, for­æl­dre og bedste­for­æl­dre til kar­tof­fel­sjov. I værk­ste­det kan man byg­ge fan­ta­si­ful­de kar­tof­fel­dyr, la­ve sin egen mad­pak­kepo­se med far­ve­ri­ge kar­tof­fel­tryk, dy­ste i kar­tof­fel­sæk­ke­løb og gå på kar­tof­felskat­tej­agt i ud­stil­lin­gen “Pi­ger­nes og dren­ge­nes hi­sto­ri­er”. En værk­steds­bil­let ko­ster 30 kro­ner og dæk­ker al­le ak­ti­vi­te­ter og ma­te­ri­a­ler. En­tré ko­ster 65 kro­ner for voks­ne og børn kom­mer gra­tis ind.

For Børn:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.