Ud­forsk by­ens ar­ki­ver

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Stads­ar­ki­vets di­gi­ta­le po­r­tal rum­mer tu­sind­vis af bil­le­der, film og do­ku­men­ter om by­ens hi­sto­rie. Nu kan du læ­re, hvor­dan du bru­ger ar­ki­ver­ne til at gå på op­da­gel­se i hi­sto­ri­en. Kom­mu­nen har me­re end fem ki­lo­me­ter af ar­ki­ver, som man kan sø­ge i, og en mas­se pri­va­ta­r­ki­ver. Man­dag kan man læ­re at bru­ge hjem­mesi­den til at be­stil­le ar­ki­va­li­er til læ­sesa­len, fin­de film, bil­le­der og do­ku­men­ter fra by­ens ar­ki­ver. Man kan og­så læ­re, hvor­dan man selv bi­dra­ger til ar­ki­ver­ne. Ar­ran­ge­men­tet fin­der sted man­dag på Dokk1.

På Op­le­vel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.