Fi­ske­kut­ter vædret ved Born­holm

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En polsk fi­ske­kut­ter med 16 om bord sank tid­ligt søn­dag syd for Røn­ne, da den blev vædret af et fragtskib. En en­kelt om bord måt­te en tur på ska­destu­en med en flæn­ge i ho­ve­d­et.

Det er nu Sø­fart­s­sty­rel­sen og Born­holms Po­li­ti, der skal un­der­sø­ge, hvor­dan ulyk­ken kun­ne ske. I den for­bin­del­se

Røn­ne:

op­ly­ste po­li­ti­et søn­dag, at fragtski­bet ”Be­go­nia S” er ble­vet bedt om at ank­re op ud for Røn­ne. Opkla­rings­ar­bej­det be­svær­lig­gø­res af, at bå­de de 16 om bord på fi­ske­kut­te­ren og fragtski­bets 17 mand sto­re be­sæt­ning, der kom­mer fra Tyr­ki­et, Ge­or­gi­en og In­di­en, skal af­hø­res med tolk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.