Hoo­ligans ram­te be­tjen­te med sten i Brønd­by

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En grup­pe hoo­ligans skab­te søn­dag uro ved Brønd­by Sta­dion i for­bin­del­se med en kamp mel­lem ri­va­ler­ne fra Brønd­by og FC Kø­ben­havn. Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti op­ly­ser, at fle­re po­li­ti­folk blev ramt af sten. Fem er kom­met til ska­de. Der­u­d­over har bøl­ler­ne iføl­ge po­li­ti­et brugt tå­re­gas ud for Hovsa Bo­de­ga, som er et til­holds­sted for Brønd­by­til­hæn­ge­re. Og­så po­li­ti­et an­vend­te tå­re­gas. Syv per­so­ner er ble­vet an­holdt. Uro­lig­he­der­ne har få­et ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) til at ud­ta­le sig på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. »For­ka­ste­li­ge bil­le­der. Tan­ker til de be­tjen­te, der har væ­ret ud­sat for stenkast. Uac­cep­ta­belt,« ly­der det bl.a. fra ju­stits­mi­ni­ste­ren.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.