Roo­ney skal spil­le en sid­ste land­skamp

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Way­ne Roo­ney har ik­ke spil­let en land­skamp si­den novem­ber 2016, hvor han stop­pe­de sin lands­holdskar­ri­e­re. Nu får han én sid­ste kamp for Eng­land, skri­ver BBC. Det sker, når Eng­land den 15. novem­ber mø­der USA i en test­kamp på Wem­bley. Det for­ven­tes, at Roo­ney skal bæ­re an­fø­rer­bin­det. Den tid­li­ge­re Ever­ton- og Man­che­ster-Uni­ted-an­gri­ber har spil­let 119 kam­pe for det en­gel­ske lands­hold. Kam­pen mel­lem Eng­land og USA skal sam­ti­dig sam­le ind til Roo­neys vel­gø­ren­heds­fond.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.