Ska­det Na­dal træk­ker sig fra sæ­son­fi­na­le

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ra­fa­el Na­dal har man­dag be­kræf­tet, at spa­ni­e­ren går glip af ATP Fi­nals i Lon­don i den­ne må­ned på grund af en ska­de. Der­med er sæ­so­nen over­stå­et for Na­dal, som skal ope­re­res i an­k­len og bru­ge tid til at bli­ve helt frisk. Na­dals af­bud til sæ­son­fi­na­len i ten­nis be­ty­der, at Novak Djoko­vic er sik­ker på at slut­te året som ver­den­set­ter. Ser­be­ren over­tog man­dag før­ste­plad­sen, da Na­dal i sid­ste uge hav­de truk­ket sig fra ATP-tur­ne­rin­gen Pa­ris Ma­sters med ma­vemu­skel­pro­ble­mer. Det er før­ste gang, si­den ver­dens­rang­li­sten blev in­tro­du­ce­ret i 1973, at en spil­ler slut­ter året som ver­dens bed­ste ef­ter at ha­ve be­gyndt året uden for top-20.

Ten­nis:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.