14-årig skrev hi­sto­rie med mål i stor­kamp

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

14 år, 9 må­ne­der og 27 da­ge. Så ung var stor­ta­len­tet Fer­nan­do Ovel­ar, da han søn­dag kom på må­l­tav­len for sin klub, Cer­ro Por­teno, for før­ste gang i den bed­ste liga i Pa­ragu­ay. Må­let gjor­de ham til den yng­ste målsco­rer i liga­en, og så ske­te det end­da i det, der reg­nes for at væ­re lan­dets stør­ste klu­bop­gør. Tid­li­ge­re lød re­kor­den på 17 år, 1 må­ned og 28 da­ge. I der­by­et mel­lem Olim­pia og Cer­ro Por­teno brag­te Ovel­ar sit hold for­an 1-0 ef­ter 16 mi­nut­ter. Kam­pen end­te 2-2.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.