Varm som­mer blev dyr for Imerco

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den var­me og sol­ri­ge som­mer har ko­stet pen­ge for isen­kram­kæ­den Imerco, der nu sæt­ter gang i en stør­re ro­ka­de i sel­ska­bets be­sty­rel­se. Ejen­doms­mil­li­ar­dæ­ren Mi­ka­el Golds­ch­midt, der ejer Imerco, har ind­sat sig selv som for­mand for be­sty­rel­sen. Der­u­d­over ind­træ­der fi­re nye med­lem­mer. Imerco er Dan­marks stør­ste isen­kram­kæ­de. Den har me­re end 180 bu­tik­ker for­delt over he­le lan­det. Kæ­den har en om­sæt­ning på 1,5 mia. kr. om året. Imerco hav­de sid­ste år et un­der­skud på 7,3 mio. kr. Der er ud­sigt til un­der­skud igen i år. De nye med­lem­mer i be­sty­rel­sen er So­fie Lin­da­hl-Jes­sen, di­rek­tør for tøj­fir­ma­et Saint-Tro­pez, Ma­j­ken Pa­pe, di­rek­tør for Skou­sen, samt Jens Høg­sted, der tid­li­ge­re har væ­ret di­rek­tør for Sport­ma­ster. Der­u­d­over er Mi­ka­el Golds­ch­midts dat­ter, An­ne-So­fie Golds­ch­midt, og­så trå­dt ind i be­sty­rel­sen.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.