Icelan­dair og Wow Air fu­sio­ne­rer

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det øko­no­misk pres­se­de fly­sel­skab Icelan­dair fu­sio­ne­rer med Wow Air, der og­så hol­der til på Island. Fu­sio­nen skal ru­ste de to sel­ska­ber til at stå bed­re i kon­kur­ren­cen med de man­ge fly­sel­ska­ber, som kon­kur­re­rer om de rej­sen­de over At­lan­ten. »Der er man­ge mu­lig­he­der for sy­ner­gi­er for beg­ge sel­ska­ber, men de vil fort­sat ope­re­re un­der de­res eg­ne brands,« si­ger Bo­gi Nils Bo­ga­sen, di­rek­tør for Icelan­dair, i en med­del­el­se. Det sam­le­de sel­skab vil sid­de på knap 4 pct. af flyv­nin­ger­ne mel­lem Eu­ro­pa og Nor­da­me­ri­ka.

Island:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.