Co­chlear står til bø­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Au­stral­ske Co­chlear, der tje­ner si­ne pen­ge på co­chlear-im­plan­ta­ter, står til en stor bø­de i en pa­tentsag på det ame­ri­kan­ske mar­ked an­lagt af Al­fred E. Mann Fo­un­da­tion for Sci­en­ti­fic Re­search og Ad­van­ced Bio­ni­cs, der er ejet af ver­dens stør­ste hø­re­ap­pa­rat­pro­du­cent, schweizi­ske So­nova. Af­gø­rel­sen pe­ger på en reg­ning på sam­let 268 mio. dol­lars.

Au­stra­li­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.