15-årigt pizza­bud over­fal­det

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et 15-årigt pizza­bud kom galt af­sted, da han søn­dag af­ten skul­le le­ve­re en or­dre på en adres­se på Kir­ke­vej i Vi­by. Da han nå­e­de frem, var der in­gen hjem­me, men da han vil­le kø­re igen, blev der råbt »han er her nu« fra et sted i par­ken.

Seks til ot­te so­ma­lisk ud­se­en­de dren­ge på ca. 14-16 år i mørkt tøj og med hæt­ter­ne op­pe om­rin­ge­de pizza­bud­det. De råb­te, at han skul­le slip­pe ma­den.

Pizza­bud­det holdt fast i kas­sen med ma­den, men fik så et knyt­næ­ve­slag i an­sig­tet og blev frarø­vet si­ne ho­ved­te­le­fo­ner, frem­går det af døgn­rap­por­ten fra Østjyl­lands Po­li­ti.

Ty­ve­ne løb ind i par­ken med pizza­bud­det ef­ter sig. Kort ef­ter vend­te han tom­hæn­det til­ba­ge til sin cy­kel blot for at kon­sta­te­re, at den var væl­tet, og at mad og drik­ke i kas­sen var stjå­let.

Rø­ve­ri:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.