Lyskunst over Aar­hus Å

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fre­dag ind­vi­er Aar­hus Kom­mu­ne et nyt lyskunst­værk, Ori­gin, over Aar­hus Å. Vær­ket, som er skabt af KWY.stu­dio og Nat­ha­ni­el Ra­ck­owe, skal iføl­ge kom­mu­nen »ska­be en helt ny op­le­vel­se for de man­ge aar­hu­si­a­ne­re, der hver dag bru­ger sti­er­ne om­kring Aar­hus Å mel­lem Ring­ga­de­bro­en

Kunst:

og Thor­vald­sens­ga­de«. Pro­jek­tet er re­sul­ta­tet af en skit­se­kon­kur­ren­ce, som pro­jek­tet ”Lys på Aar­hus” sat­te i gang i 2017. »Med Ori­gin får Aar­hus end­nu et kunst­værk, der kan in­spi­re­re, ud­for­dre og pir­re nys­ger­rig­he­den,« hed­der det bl.a. i en ud­ta­lel­se fra dom­mer­ko­mitéen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.