Frank­rig kræ­ver skat på Goog­le in­den jul

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Frank­rig kø­rer hårdt frem med et krav om di­gi­tal ser­vi­ceskat ret­tet mod sto­re it-virksomheder som Goog­le og Face­book. »Vi vil ha­ve ved­ta­get di­rek­ti­vet om en di­gi­tal skat in­den ud­gan­gen af 2018,« si­ger den fran­ske fi­nans­mi­ni­ster, Bru­no Le Mai­re, som kal­der det en »rød linje« for den fran­ske re­ge­ring. Sve­ri­ge og Dan­mark af­vi­ser det op­læg, der lig­ger på bor­det, til en di­gi­tal ser­vi­ceskat på 3 pct. Dan­mark vil gå an­dre ve­je og hen­vi­ser til OECD, der og­så ar­bej­der på en løs­ning.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.