Ikea øger sal­get til dan­ske­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Der bli­ver solgt fle­re møb­ler og køk­ke­ner hos Ikea, og of­te­re bli­ver kø­be­ne gjort på net­tet. Om­sæt­nin­gen i Ikeas fem dan­ske va­re­hu­se er det se­ne­ste år ste­get med 140 mio. kr. til 4,3 mia. kr., vi­ser Ikea Dan­marks års­regn­skab, der løb til ud-

Regn­skab:

gan­gen af au­gust. Den sven­ske kæ­de for­tæl­ler, at der det se­ne­ste år sær­ligt har væ­ret fo­kus på at gø­re det let­te­re at kø­be på net­tet og sam­ti­dig få en hur­tig le­ve­ring. Sal­get på net­tet er ste­get 76 pct. det se­ne­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.