Afri­kansk frem­tid

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Tid­li­ge­re EU-am­bas­sa­dør Mikael Bar­fo­ed og tid­li­ge­re lang­va­rig chef i in­du­stri­a­li­se­rings­fon­den for ud­vik­ling­s­lan­de­ne Sven Riskær for­tæl­ler om Afri­ka og ud­vik­lings­mu­lig­he­der­ne til et fored­rag tors­dag af­ten på Carl Blo­chs Ga­de 28 i Aar­hus C. De to op­lægs­hol­de­re vil til fored­ra­get bå­de for­tæl­le om, hvor­vidt Afri­ka kan få den sam­me ud­vik­ling som i Asi­en, lig­he­der og for­skel­le mel­lem de to sce­na­ri­er, samt hvor­dan kon­ti­nen­tet sam­let kan ud­vik­le sig og ska­be vel­stand for den al­me­ne afri­ka­ner.

Ord:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.