Det sjet­te dødsof­fer er fun­det un­der hus­ru­i­ner

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et sjet­te dødsof­fer er fun­det i Mar­seil­le i ru­i­ner­ne af to byg­nin­ger, der kol­lap­se­de man­dag. Myn­dig­he­der­ne har med­delt, at der kan væ­re op mod ot­te per­so­ner be­gra­vet un­der mur­brok­ker­ne. Der har væ­ret en op­he­det po­li­tisk de­bat i Mar­seil­le, ef­ter at de to byg­nin­ger styr­te­de sam­men man­dag mor­gen. I det om­rå­de, hvor ulyk­ken ske­te, lig­ger man­ge sa­ne­rings­mod­ne hu­se, som ik­ke bli­ver or­dent­ligt ved­li­ge­holdt af ud­le­jer­ne. Myn­dig­he­der­ne bli­ver des­u­den be­skyldt for in­tet at gø­re ved pro­ble­mer­ne.

Frank­rig:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.