Ter­ror med dro­ner blev for­hin­dret un­der VM

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ruslands na­tio­na­le sik­ker­hed­s­tje­ne­ste for­hin­dre­de et ter­r­or­an­greb med dro­ner un­der VM i fod­bold i som­mer. Det sag­de che­fen for Ruslands na­tio­na­le sik­ker­heds­ser­vi­ce, Ale­xan­der Bort­ni­kov, ons­dag. Sik­ker­heds­che­fen vil dog ik­ke ud­dy­be, hvem »ter­r­o­ri­ster­ne« var, og hvor­dan de blev stop­pet. Af frygt for net­op ter­ror var der stor fo­kus på sik­ker­he­den i Rusland un­der slut­run­den. Des­u­den var der bå­de an­sigts­gen­ken­del­ses­ka­me­ra­er om­kring sta­dion og i lan­dets luft­hav­ne. Al­li­ge­vel lyk­ke­des det for fi­re med­lem­mer af pro­test­grup­pen Pus­sy Ri­ot at slip­pe igen­nem sik­ker­heds­sy­ste­met og lø­be på ba­nen un­der VM-fi­na­len mel­lem Frank­rig og Kro­a­tien.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.