Op­gø­ret mel­lem KIF og GOG skal spil­les om

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Li­ga­kam­pen mel­lem KIF Kol­ding og GOG, der 20. ok­to­ber slut­te­de 2323, skal spil­les om. Det har Di­sci­pli­næ­rin­stan­sen un­der Dansk Hånd­bold For­bund be­slut­tet ef­ter at ha­ve be­hand­let en pro­test fra GOG. Det hand­ler om en epi­so­de i slut­nin­gen af kam­pen, da GOG-træ­ner Ni­co­lej Kri­ck­au var på vej til at ta­ge en ti­meout, da han kun­ne se sin spil­ler Ni­clas Kir­ke­løk­ke sco­re. Der­for und­lod han at læg­ge ti­me out-kor­tet, men gik til­ba­ge til sin plads. Det tak­se­re­de dom­mer­ne – i strid med reg­ler­ne – til en ud­vis­ning af Kri­ck­au samt an­nul­le­ring af må­let. KIF kan ap­pel­le­re dom­men in­den for syv da­ge.

Hånd­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.