Re­kord i Spar Nord

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et stort ak­tiesalg fort­sæt­ter med at sæt­te sit præg på regn­ska­ber­ne for Spar Nord, der har haft de bed­ste ni må­ne­der no­gen­sin­de må­lt på bund­linj­en. Over­skud­det ef­ter skat ud­gjor­de for de ni må­ne­der 849 mio. kr., hvil­ket var hø­je­re end de 799 mio. kr., som den nord­jy­ske bank tjen­te ef­ter skat i den til­sva­ren­de pe­ri­o­de sid­ste år. Iføl­ge

Regn­skab:

ban­ken er net­to­over­skud­det på 849 mio. kr. det hø­je­ste, som ban­ken no­gen­sin­de har tjent over en ni må­ne­ders pe­ri­o­de. Ho­vedår­sa­gen til re­kor­den er, at Spar Nord tid­li­ge­re i år solg­te sin ak­tiepost i Va­lu­e­in­vest As­set Ma­na­ge­ment til au­stral­ske Ma­cqua­rie, hvil­ket har gi­vet om­kring 150 mio. kr. i kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.