Ege­tæp­per for­an af­no­te­ring

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ege­tæp­per står for­an en af­no­te­ring. Det er re­a­li­te­ten, ef­ter at tæp­pe­virk­som­he­dens sto­rak­tio­nær, Mads Eg Dam­gaards Fa­mi­lie­fond, har få­et end­nu stør­re kon­trol over sel­ska­bet med kø­bet af ak­tier fra Smal­lcap Dan­mark. Fa­mi­lie­fon­den meld­te ons­dag om køb af en ak­tiepost på 498.000 B-ak­tier, sva­ren­de til 19 pct. af ka­pi­ta­len og 8,9 pct. af stem­mer­ne i Ege­tæp­per, til 220 kr. styk­ket, sva­ren­de til 109,5 mio. kr. Det øger fa­mi­lie­fon­dens ejer­skab til 57,6 pct. af ak­tier­ne og 80,2 pct. af stem­mer­ne.

Exit:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.