Ju­le­ly­se­ne tæn­des

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Fre­dag den 9. novem­ber hol­des midt­by­ens år­li­ge ju­le­pa­ra­de med tæn­ding af stjer­ne­him­len i Søn­der­ga­de. Ju­le­pa­ra­den ind­le­des af ju­le­man­dens an­komst med slæ­bebå­den Jakob til Dokk1 kl. 18. Her­ef­ter kø­rer ju­le­man­den for­re­st i pa­ra­den gen­nem ga­der­ne i Aar­hus C og til­ba­ge til Dokk1. I pa­ra­den del­ta­ger blandt an­dre Aar­hus Gar­den og Den Jy­ske Pi­ge­gar­de. Når pa­ra­den når Strø­get om­kring kl. 18.30, tæn­des den nye ju­le­be­lys­ning i ga­den. De fle­ste af bu­tik­ker­ne i Aar­hus C hol­der læn­ge­re åbent. Al­le­re­de fra kl. 16 er der ju­le­hyg­ge ved Dokk1, blandt an­det med ju­lemu­sik og Bam­se Be­tjent fra Bør­ne­nes Tra­fiks­ko­le.

Pa­ra­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.