Frugt og grønt er fyldt med pe­sti­ci­dre­ster

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Rap­port: En ny rap­port fra Fø­de­va­re­sty­rel­sen og DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet slår fast, at der er fun­det pe­sti­ci­dre­ster i 71 pct. af de un­der­søg­te kon­ven­tio­nelt dyr­ke­de frug­ter og 42 pct. af grønt­sa­ger­ne. Rap­por­ten kon­klu­de­rer dog, at der ik­ke er an­led­ning til sund­heds­mæs­si­ge be­tæn­ke­lig­he­der, da re­ster­ne i 97 pct. af til­fæl­de­ne er un­der de gæl­den­de græn­se­vær­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.