EU-prog­no­se: Un­der­skud vil bli­ve stør­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Reg­ne­ma­ski­nen i Rom træn­ger til et ef­ter­syn, hvis man skal tro Eu­ro­pa-Kom­mis­sio­nens se­ne­ste prog­no­se for økonomien i EU's med­lem­slan­de. He­ri hed­der det, at Ita­li­ens un­der­skud vil vok­se til 2,9 pct. i 2019 og 3,1 pct. året ef­ter. Iføl­ge Ita­li­en vil un­der­skud­det ik­ke kom­me over 2,4 pct. i pe­ri­o­den. Hol­der det, vil ita­li­e­ner­ne få pro­ble­mer med end­nu et krav i de fæl­les bud­ge­treg­ler: Un­der­skud­det må ik­ke over­sti­ge 3 pct. Den øko­no­mi­ske vækst vil iføl­ge kom­mis­sio­nen og­så bli­ve min­dre i Ita­li­en, end pre­mi­er­mi­ni­ster Gi­u­sep­pe Con­tes re­ge­ring har vur­de­ret. Kom­mis­sio­nen spår en vækst i Ita­li­en på 1,2 pct. næ­ste år og 1,3 pct. i 2020. Ita­li­en reg­ner med henholdsvis 1,5 og 1,6 pct.

Ita­li­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.