For­sin­kel­ser fyl­der i DSB-regn­skab

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

DSB’s regn­skab for de før­ste ni må­ne­der af 2018 by­der på en stri­be tri­ste nyhe­der. For­sin­kel­ser har gi­vet fær­re pas­sa­ge­rer, og sal­get og over­skud­det er fal­det. Det vi­ser regn­ska­bet for 3. kvar­tal, der ale­ne gav DSB et un­der­skud på 13 mio. kr. For årets før­ste ni må­ne­der faldt re­sul­ta­tet med

Regn­skab:

280 mio. kr. til 117 mio. kr. Sam­let for de ni må­ne­der er sta­tens støt­te skå­ret med 155 mio. kr., pas­sa­ge­rer har købt for 81 mio. kr. fær­re bil­let­ter, og der er be­talt 136 mio. kr. i er­stat­nings­kørs­ler til kun­der­ne. I pe­ri­o­den blev der fo­re­ta­get 137,2 mio. rej­ser med DSB i Dan­mark - et fald på 1,5 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.