Fyn­s­ke Bank hjul­pet af ge­by­rer

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fyn­s­ke Bank må li­ge­som så man­ge an­dre ban­ker kon­sta­te­re, at der er pres på ren­te­ind­tæg­ter­ne, men til gen­gæld har ban­ken for­må­et at krad­se fle­re ge­by­rer og pro­vi­sio­ner ind, og regn­ska­bet for årets før­ste ni må­ne­der er og­så hjul­pet

Regn­skab:

på vej af kur­sa­van­cer. Net­to­ren­te­ind­tæg­ter­ne ud­gør for pe­ri­o­den 109,7 mio. kr. mod 114,8 mio. kr. i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Ge­byr- og pro­vi­sions­ind­tæg­ter­ne vi­ser der­i­mod en frem­gang til 77,4 mio. kr. fra 71,0 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.