ISS gjor­de lidt min­dre rent

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Ser­vi­ce­gi­gan­ten ISS kan no­te­re sig et min­dre fald i om­sæt­nin­gen i årets før­ste ni må­ne­der. Til gen­gæld kan virk­som­he­den no­te­re sig en pæn stig­ning i den or­ga­ni­ske vækst. Det vi­ser det regn­skab for 3. kvar­tal. Om­sæt­nin­gen fra ja­nu­ar til sep­tem­ber lan­de­de på 58,7 mia. kr., hvil­ket er et fald på næ­sten 1 pct. i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Om­sæt­nin­gen for 3. kvar­tal ale­ne end­te på 19,64 mia. kr. – et fald på 0,7 pct. sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. Drifts­re­sul­ta­tet (ebit) lan­de­de i juli, au­gust, sep­tem­ber på 1,19 mia. kr. ISS fik over­skud ef­ter skat på 684 mio. kr. – et min­dre fald i for­hold til sid­ste år.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.