Slum­lejr-sag bre­der sig

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Skan­da­len fra slum­lej­ren i Pad­borg bre­der sig nu til Tys­kland, hvor Kurt Bei­er Trans­port er ble­vet po­li­ti­an­meldt for men­ne­ske­han­del og tvangs­ar­bej­de, skri­ver Fag­bla­det 3F. Det er sket i for­bin­del­se med en po­li­ti­ak­tion i by­en En­se, nær Dort­mund. Her er 16 fi­lip­pin­ske last­bil­chauf­fø­rer ble­vet af­hørt af po­li­ti og myn­dig­he­der. De bli­ver groft un­der­be­talt og har bo­et i de­res biler i op til 18 må­ne­der, ly­der ankla­gen fra tysk og hol­land­sk fag­be­væ­gel­se. »De sover i de­res last­bi­ler og har ik­ke ad­gang til bad og vand i we­e­ken­den. Om fre­da­gen fyl­der de frisk vand på de­res last­bi­ler, så de har vand til we­e­ken­den,« si­ger Edwin Ate­ma fra det hol­land­ske trans­port­ar­bej­der­for­bund, FNV.

Trans­port:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.