Ha­pag-Lloyd præ­ci­se­rer for­vent­nin­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det ty­ske con­tai­ner­re­de­ri Ha­pag-Lloyd, som kon­kur­re­rer med dan­ske Ma­ersk Li­ne, har oven på et godt 3. kvar­tal med bed­re end ven­te­de re­sul­ta­ter præ­ci­se­ret si­ne for­vent­nin­ger til helå­ret. Nu ven­ter Ha­pag-Lloyd for he­le 2018 et drifts­re­sul­tat (ebit) i den øv­re en­de af det tid­li­ge­re ud­meld­te in­ter­val på mel­lem 200 og 450 mio. eu­ro, rap­por­te­rer Bloom­berg News. Præ­ci­se­rin­gen kom­mer, ef­ter at Ha­pag-Lloyd i 3. kvar­tal le­ve­re­de et ebit-re­sul­tat på 212,1 mio. eu­ro, hvil­ket var en del bed­re end de 169,3 mio. eu­ro, som var esti­ma­tet.

Tys­kland:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.