Hjort på bå­let

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Hvor­dan får man hjor­ten fra sko­ven til mid­dags­bor­det? Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um, Smag Aar­hus og Aar­hus Kom­mu­ne by­der på en tur i Mar­se­lis­borg Dy­re­ha­ve lør­dag, hvor man kan prø­ve li­vet som jæ­ger af for en dag. Man mø­des på hjør­net af Thors­møl­le­vej og Ør­ne­re­de­vej, går en tur i Dy­re­ha­ven og hø­rer om hjor­te, de­res liv og vil­kår i sko­ven. Lars Brøn­dum, jæ­ger og bi­o­log, vil de­mon­stre­re, hvor­dan et skudt dyr kan bli­ve til spi­se­ligt kød. Her­ef­ter vil der bli­ve tændt bål, som og­så bli­ver brugt til at la­ve smags­prø­ver på kø­det.

På Op­le­vel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.