Al­ge­sup­pe har ind­ta­get jy­ske og fyn­s­ke ky­ster

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Man skal 20 år til­ba­ge for at fin­de en lig­nen­de al­ge­opblom­string langs jy­ske og fyn­s­ke ky­ster. En sup­pe af al­ger har bredt sig fra Det Syd­fyn­s­ke Øhav op langs den jy­ske øst­kyst. Al­ger­ne vur­de­res at væ­re ufar­li­ge for men­ne­sker og dyr, men de kan se­ne­re vol­de pro­ble­mer og gi­ve iltsvind. Det si­ger kon­tor­chef Har­ley Bund­gaard Mad­sen, Mil­jøsty­rel­sen. »En kraf­tig opblom­string af al­ger vil før el­ler si­den med­vir­ke til ilt­for­brug og ri­si­ko for iltsvind,« si­ger han. Men det vil for­ment­lig først væ­re i for­å­ret el­ler til som­mer, at al­ger­ne vil ska­be pro­ble­mer. Li­ge nu er der så me­get om­rø­ring i van­det, at vi næp­pe kom­mer til at op­le­ve iltsvind, vur­de­rer Har­ley Bund­gaard Mad­sen.

Ri­si­ko:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.