Mi­ni­ster-exit i pro­test mod Mays bre­xit

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den bri­ti­ske vi­ce­trans­port­mi­ni­ster Jo Jo­hn­son trå­d­te fredag til­ba­ge og kald­te pre­mi­er­mi­ni­ster The­resa Mays for­hand­lin­ger om bre­xit en vild­fa­rel­se. Han sag­de, at løf­ter­ne fra EU-fol­ke­af­stem­nin­gen i 2016 ik­ke er op­fyldt og kræ­ve­de en ny fol­ke­af­stem­ning. »Stor­bri­tan­ni­en står på kan­ten af den stør­ste kri­se si­den An­den Ver­denskrig,« sag­de Jo­hn­son, der i øv­rigt er bror til den EUfjendt­li­ge tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Bo­ris Jo­hn­son. Jo Jo­hn­son stem­te i 2016 mod­sat sin bror for, at Stor­bri­tan­ni­en skul­le for­bli­ve i EU. »Det er i sti­gen­de grad ble­vet klart for mig, at af­ta­len om ud­træ­den, som er ved at bli­ve fær­dig­gjort, vil bli­ve en for­fær­de­lig fejl­ta­gel­se,« skrev Jo Jo­hn­son i sin op­si­gel­se.

Stor­bri­tan­ni­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.