Mer­kel: Vi må skri­de ind mod frem­med­frygt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

An­ti­se­mi­tis­men er i frem­gang i Tys­kland, og det er nød­ven­digt for den ty­ske stat at skri­de må­l­ret­tet ind mod ra­cis­me, frem­med­frygt, jø­de­had og so­ci­al ude­luk­kel­se. Det sag­de den ty­ske for­bund­skans­ler, An­gela Mer­kel, i en ta­le på 80 års­da­gen for Krystal­nat­ten, da na­zi­ster­nes jø­de­ud­ryd­del­se for al­vor be­gynd­te. »Sta­ten må hand­le re­so­lut og kon­se­kvent mod spot, so­ci­al ude­luk­kel­se, an­ti­se­mi­tis­me, ra­cis­me og høj­re­fløj­sek­stre­mis­me,« sag­de An­gela Mer­kel.

Tys­kland:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.