ALK-Abel­ló slår for­vent­nin­ger

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Al­ler­gi­vac­ci­ne­sel­ska­bet om­sat­te for 661 mio. kr. i 3. kvar­tal af 2018 mod ven­tet 650 mio. kr. ba­se­ret på fem ana­ly­ti­ke­res gen­nem­snit­sesti­mat iføl­ge Bloom­berg News. I sam­me pe­ri­o­de sid­ste år var om­sæt­nin­gen på 667 mio. kr. Drifts­re­sul­ta­tet, ebit, blev et un­der­skud på 25 mio. kr. mod et mi­nus på 9 mio. kr. i 3. kvar­tal af 2017 og var sær­ligt på­vir­ket af in­ve­ste­rin­ger i det ame­ri­kan­ske mar­ked. På bund­linj­en hav­de ALKA­bel­ló et un­der­skud på 31 mio. kr. mod et nul­re­sul­ta­tet i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år. ALK-Abel­ló opju­ste­rer for­vent­nin­ger­ne til 2018 og ven­ter nu en om­sæt­ning i in­ter­val­let 2,85-2,9 mia. kr.

Regn­skab:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.